Privatpraxis für Psychotherapie und Hypnose in Dortmund

Christoph Mroczek - Heilpraktiker für Psychotherapie

Einzeltherapie - Paartherapie - MPU Beratung

Terapia

Przebieg terapii

Zapraszam na porozumienie się ze mną telefonicznie lub mailowo w celu umowy terminu. Pierwsza wizyta jest z reguły możliwa w ciągu tygodnia. Omówimy przy niej obecne objawy i przebieg przewidywanego leczenia. Jest to okazja dla Państwa aby poznać mnie i sposób, w jaki pracuję. Jeżeli po wspólnie zawartej decyzji dalsza terapia będzie miała mieć miejsce w moim gabinecie, umówimy się na dalsze trzy wizyty wstępne, które zazwyczaj odbywają się tygodniowo. Jeśli chodzi o plan terminów i ich częstotliwość, a także o czas trwania terapii, orientuję się zgodnie z Państwa indywidualnymi potrzebami i celami. Wspólnie planujemy wiec jak najbardziej odpowiednią terapię, dopasowaną zarówno pod względami prywatnymi jak i zawodowymi.

Możliwe zakresy zastosowania psychoterapii w moim gabinecie

 • nagły lub przewlekły stres psychiczny
 • nastrój depresyjny
 • lęki i fobie
 • choroby chroniczne i ból
 • choroby psychosomatyczne
 • zaburzenia snu
 • stany kryzysowe w życiu i związkach
 • redukcja wagi

 • zaprzestanie palenia

 • głęboki relaks

 • rozwiązanie blokad

 • przygotowanie do MPU

Możliwe metody terapeutyczne

Strategia leczenia jest precyzyjnie dopasowana do problemu, który ma zostać rozwiązany i podlega stałemu dostosowaniu. Psychoterapia okazuje się wtedy najskuteczniejsza, gdy w głównym koncepcie połączone są różne jej metody. W związku z tym stosuję elementy z różnych podejść i kierunków psychoterapii. Między innymi są to:

Terapia konwersacyjna

Opiera się przekonaniu, że człowiek ma w sobie wszystko to, co jest niezbędne do uzdrowienia. On sam potrafi najlepiej przeanalizować swoją osobistą sytuację i znaleźć rozwiązania dla swoich problemów. Psychoterapia konwersacyjna tworzy pasujący klimat dla tego potencjalnie zaburzonego naturalnego procesu regulacji.

Terapia krótkoterminowa

Polega na koncepcji, że przy wszystkich możliwych problemach także istnieją jakby przebłyski slońca, pewne wyjątki od reguł. Te inne chwile, przypuszczalnie chwile odczutej lekkości, można wykorzystać w procesie terapii. Wtedy począwszy od teraźniejszości, uwaga zostaje kierowana na oczekiwaną pozytywną przyszłość.

Terapia akceptacji i zaangażowania (eng. Akzeptanz und Commitment Therapie)

Reprezentuje pogląd, że ​​brak objawów nie jest ani fundamentem ani gwarancją udanego życia. Zamiast unikania istniejących zaburzeń, działa ACT na wsparciu czynników psychicznej elastyczności. Wtedy można pomimo istniejących problemów dążyć do celów, zgodnych z własnymi wartościami życiowymi.

Hipnoza

Polega na założeniu, że hipnotyczny trans zapewnia bezpośredni dostęp do podświadomości. Jest ona wtedy subtelną, a zarazem intensywną metodą na osiągnięcie wewnętrznych celów. Podczas hipnozy oczywiście nic nie dzieje się wbrew woli hipnotyzowanego. Ona pomaga wyłacznie w dotarciu do umówionych celów i życzeń.